Stichting Lekgarant

LekGarant is actief sinds 2018 en werkt zonder winstoogmerk. De doelstelling van zowel LekGarant als alle aangesloten partijen is om de afhandeling van schades professioneel en integer te laten verlopen en hierbij de last in zowel schade als in kosten tot het minimum te beperken. Tevens maakt LekGarant zich hard om de financiële afwikkeling zo transparant en vloeiend als mogelijk te laten verlopen.

LekGarant heeft drie belangrijke doelen waar zowel verzekerden als verzekeraars bij gebaat zijn:

Klanttevredenheid

De lekkage wordt snel opgespoord, vakkundig hersteld waarna tevens de gevolgschade voor u wordt opgelost. Dit gebeurt allemaal in samenspraak met uw verzekering waardoor u verder weinig omkijken heeft naar de financiële afhandeling*.

Procesefficiency

Bij de afwikkeling van een lekkage zijn verschillende partijen betrokken die samen tot opsporing en herstel van de lekkage en gevolgschade komen. LekGarant heeft een systeem ontwikkeld waarmee schade vastgelegd en eenvoudig gedeeld kan worden met de betrokken partijen.

De werkwijze van LekGarant schrijft voor dat de verzekerden, mits deze goed verzekerd is, ongemoeid blijft in de financiële afhandeling van de schade. Het schadebedrag wordt rechtstreeks uitgekeerd aan het bij LekGarant aangesloten bedrijf. Heeft u een eigen risico of moet u zelf de BTW betalen? Dan wordt dit wel direct bij u in rekening gebracht.

Verlaging van de schadelast

Een detectie en herstel van lekkage is nooit gratis omdat de kosten ervan gedeclareerd worden bij uw verzekeraar. Doordat LekGarant volumes bundelt en afspraken maakt met de aangesloten organisaties wordt de schadelast laag gehouden waar de consument uiteindelijk van profiteert.

Vragen? Wij helpen je graag.